Kickstarter

Čo je to Kickstarter?

Webstránka zameraná na projekty prevažne v oblasti umenia. Princíp tejto stránky je založený na slogane „Všetko alebo nič“. Čo to presne znamená? Je to celkom jednoduché.
Máte nápad, ideu, myšlienku? Sem s ňou. Vhodnou prezentáciou (textová, video, animácie a pod.), odmenami či zaujímavými bonusmi získavajú tvorcovia od záujemcov akýsi „prísľub“ vkladu finančného obnosu do projektu. Prísľub je to však len do momentu, kým sa projekt stane „Úspešným“. Úspešný projekt naplnil očakávania záujemcov a dosiahol tvorcom stanovenú predpokladanú hodnotu vyjadrenú v $.
Túto hodnotu si stanoví sám tvorca. Ak je o projekt dostatočný záujem a ten dosiahne 100% stanovenej sumy, cieľ sa naplnil a z účtov záujemcov sa stiahne prisľúbená suma.

V opačnom prípade sa projekt stane neúspešným a s financovaním sa môže rozlúčiť.

Všetko okolo tejto služby sa odohráva na stránkach https://www.kickstarter.com/.

Výber zopár zaujímavých projektov: